Studia podyplomowe EMBA dla pielęgniarek i położnych


Zapraszamy na studia podyplomowych Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych
Możliwość weryfikacji PWZ

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/ Położnej.
W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

1) PESEL pielęgniarki/położnej
2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/ położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/ położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej.
Wniosek o podwyżki


Do pobrania: wniosek do pobrania
Przeszkolenie po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu


Do pobrania: Uchwała nr 408/VII/2020
Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2


Do pobrania: Zalecenia dla piel. POZ Aktualizacja 02.07.20
Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej


Do pobrania: Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
Poradnik: Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?


Do pobrania: PORADNIK- SKIEROWANIE DO PRACY
INFORMACJAWniosek o podwyżki


Do pobrania: wniosek do pobrania
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych


Do pobrania: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych - załącznik Interpretacja indywidualna
Zmiany w kształceniu podyplomowym

Link do NRPiP: Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017r
Link do strony logowania Systemu Monitorowania Kształcenia: System Monitorowania Kształcenia
Prezentacja dotycząca sposobu potwierdzania danych pielęgniarek za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia
Do pobrania: Zmiany w kształceniu podyplomowym - podręcznik
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy
Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pokaż szczegóły

Co miesiąc
  • Najaktualniejsze wydarzenia
  • Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
  • Standardy i modele pielęgnowania
  • Materiały szkoleniowe
  • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
  • Porady prawne
  • Doniesienia ze świata
Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie)

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP - kontakt z redakcją

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPIP znajduje się bazie Index Copernicus.

plakat oraz dodatkowe informacje o miesięczniku


Obowiązek zgłaszania zmian objętych rejestrem

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach przypomina o ustawowym obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Pokaż szczegóły
Zgodnie z art.107 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ()Dz. U. z 2013r. poz.217 t.j.) pomiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność lecznicza karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Na podstawie art. 107 ust.4 cytowanej ustawy w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie założenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.