Historia samorządu zawodowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

Do pobrania: Historia samorządu zawodowegoSTANOWISKO KONSULTANTÓW KRAJOWYCH

Link: Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021Prewencja wykroczeń zawodowych na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej

Część I


Do pobrania: Prewencja wykroczeń zawodowych na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej

Część II


Do pobrania: Prewencja wykroczeń zawodowych na stanowisku pracy pielęgniarki i położnejkształcenie podyplomowe - wymogi

Do pobrania: kształcenie podyplomowe - wymogiWzór uroczystego stroju zawodowego

Wzór uroczystego stroju zawodowego
Uchwała w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasad jego używaniaZagrożenia zawodowe na stanowisku pielęgniarki i położnej (przedruk z "Prewencja wykroczeń zawodowych na stanowisku pielęgniarki i położnej")

Zagrożenia zawodowe na stanowisku położnej
Zagrożenia zawodowe na stanowisku pracy pielęgniarki