Dziedzina pielęgniarstwo- mgr plg. Marta Milewska-Buzun
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. 85 740 94 03
e-mail: mbuzun@poczta-usk.pl

Dziedzina pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- mgr plg. Jerzy Lipski
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Neurochirurgii
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. 85 831-82-15; faks 85 831-86-26
e-mail: j-lipski@gazeta.pl

Dziedzina pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne- dr n. med. Regina Sierżantowicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
tel. 85 686-50-78; faks 85 686-50-77;kom.606 666 199
e-mail: renatasierz@wp.pl

Dziedzina pielęgniarstwo epidemiologiczne- mgr plg. Krystyna Łapuć-Seweryn
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok
tel. 85 831-82-53; faks 85 831-88-80
e-mail: kls@umwb.edu.pl

Dziedzina pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze- dr n. o zdr. Agnieszka Wojno
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Uniwersyteckie Centrum Onkologii
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok
tel. 85 831-83-46; faks 85 831-86-82
e-mail: agawojno320@interia.pl

Dziedzina pielęgniarstwo onkologiczne- mgr plg. Raisa Sapieżyńska
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
tel. 85 664-67-09; faks 85 664-67-83; kom. 507 181 911
e-mail: chemia.piel@onkologia.bialystok.pl

Dziedzina pielęgniarstwo opieki paliatywnej- dr n. o zdrowiu Agata Panas
Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe
ul. Henryka Sienkiewicza 53
15-002 Białystok
tel.: 85 65 45 775
e-mail: hospicjum.domowe.bialystok@idsl.pl
e-mail: agata.panas.plg@wp.pl

Dziedzina pielęgniarstwo pediatryczne- dr n. o zdrowiu Urszula Chrzanowska
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej
ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
tel. 85 745-07-13; faks 85 742-38-41
e-mail: chrzanowska.urszula@wp.pl

Dziedzina pielęgniarstwo opieki długoterminowej- mgr plg. Katarzyna Majzit
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Œniadeckiego w Białymstoku
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-278 Białystok
tel. 85 748-81-00; faks 85 748-85-02
e-mail: kasiamajzit@wp.pl

Dziedzina pielęgniarstwo psychiatryczne- dr n. med. Nadzieja Sołowiej
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy
ul. Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
tel. 85 719-10-91 w. 367; faks 85 719-28-00
e-mail: nadziejasolowiej@gmail.com

Dziedzina pielęgniarstwo ratunkowe- mgr plg. Urszula Jakubowska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii
ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. 85 7468743, fax 85 7468880
693 826 600
e-mail: ula.jak@poczta.onet.pl

Dziedzina pielęgniarstwo rodzinne- mgr plg. Dorota Rojsza
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 19, 15-097 Białystok
tel. 85 747-00-16; faks 85 744-11-09
e-mail: rojszad@poczta.onet.pl

Dziedzina pielęgniarstwo diabetologiczne- Krystyna Popławska piel. dypl.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Poradnia Diabetologiczna
ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. 85 831-77-91, fax 85 744-76-11
e-mail: kpoplawska58@wp.pl