Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach jako Organizator Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, informuje o możliwości zorganizowania kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.
Kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:

 • chirurgicznego
 • diabetologicznego
 • internistycznego
 • kardiologicznego
 • onkologicznego
 • opieki długoterminowej
 • ratunkowego
 • rodzinnego
Kursy specjalistyczne:
 • Leczenie ran dla pielęgniarek
 • Stomia dla pielęgniarek
 • Szczepienia ochronne
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
 • Endoskopia dla pielęgniarek
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
W/w kursy będą zorganizowane w przypadku dostatecznej liczby chętnych min. 20 osób.
Przewidywane koszty kursów kwalifikacyjnych w granicach 1.200 zł - 1.400 zł
Kursów specjalistycznych 300 zł - 600 zł


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

Prezentacja dotycząca sposobu potwierdzania danych pielęgniarek za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia