AKTY PRAWNE

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011

Internetowy system aktów prawnych- akty wykonawcze

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011

Internetowy system aktów prawnych- akty wykonawcze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1255)

Internetowy system aktów prawnych- akty wykonawcze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz.U. 2018, poz. 299)

Internetowy system aktów prawnych- akty wykonawcze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017, poz. 497)

Internetowy system aktów prawnych- akty wykonawcze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. 2017, poz. 1026)

Internetowy system aktów prawnych- akty wykonawcze