o nas

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH
w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. T. Noniewicza 93B/60
tel./fax (0 87) 566-22-48
Pokaż więcej informacji

NIP 844-11-75-402
www.oipip-suw.osti.pl
e-mail: oipipsu@op.pl
Konto: PKO BP Suwałki 65 1020 1332 0000 1602 0027 7509
Godziny pracy biura: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00


Pokaż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach na większej mapieNasz teren działania

Nasza Izba działa na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego Mapa terenu działania

Teren działaniaOrgany OIPiP w Suwałkach

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
Pokaż skład
 1. Jolanta Lucyna Wiszniewska - Przewodnicząca ORPiP w Suwałkach
 2. Ewa Fejfer-Wirbał - Wiceprzewodnicząca ORPiP w Suwałkach
 3. Anna Ćwikowska - Wiceprzewodnicząca ORPiP w Suwałkach
 4. Danuta Ciszewska- Sekretarz ORPiP w Suwałkach
 5. Halina Wysocka - Skarbnik ORPiP w Suwałkach
 6. Katarzyna Sobuń - Członek Prezydium ORPiP w Suwałkach
 7. Urszula Malinowska- Członek Prezydium ORPiP w Suwałkach
 8. BAnna Rutkowska - Członek ORPiP w Suwałkach
 9. Anna Kujawska - Członek ORPiP w Suwałkach
 10. Agnieszka Cimochowska - Członek ORPiP w Suwałkach
 11. Natalia Łaskowska - Członek ORPiP w Suwałkach


Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
Dyżur: I czwartek miesiąca 15.00-16.00 III czwartek pod telefonem
Pokaż skład
 1. Marzena Olszewska - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 2. Maria Bułajewska - I zastępca RzOZ
 3. Cecylia Fedorowicz - II zastępca RzOZ
 4. Joanna Makowska - III zastępca RzOZ


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
Dyżur: II środa miesiąca 15.00 - 16.00
Pokaż skład
 1. Monika Fabisiak - Przewodnicząca OSPiP w Suwałkach
 2. Małgorzata Narolewska - Wiceprzewodnicząca OSPiP
 3. Katarzyna Klof - Wiceprzewodnicząca OSPiP w Suwałkach
 4. Marta Burba - członek OSPiP w Suwałkach
 5. Dorota Gejzler-Smyk - członek OSPiP w Suwałkach
 6. Elżbieta Kalisz - członek OSPiP w Suwałkach
 7. Katarzyna Sadowska - członek OSPiP w Suwałkach


Komisja Rewizyjna OIPiP w Suwałkach
Pokaż skład
 1. Aneta Konopko - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 2. Ewa Dziemian - zastępca Przewodniczącej OKR
 3. Ewelina Walendzewicz - sekretarz OKR
 4. Marta Uździło - członek OKR