INFORMACJAo nas

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH
w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. T. Noniewicza 93B/60
tel./fax (0 87) 566-22-48
Pokaż więcej informacji

NIP 844-11-75-402
www.oipip-suw.osti.pl
e-mail: oipipsu@op.pl
Konto: PKO BP Suwałki 65 1020 1332 0000 1602 0027 7509
Godziny pracy biura: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00


Pokaż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach na większej mapieNasz teren działania

Nasza Izba działa na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego Mapa terenu działania

Teren działaniaOrgany Izby

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
Pokaż skład
 1. Anna Gryniewicz - Przewodnicząca ORPiP
 2. Lidia Surażyńska - Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Jolanta Bujnowska - Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Mariola Żukowska - Skarbnik ORPiP
 5. Zofia Gruchociak - Sekretarz OIPiP
 6. Danuta Ciszewska - Członek Prezydium
 7. Jolanta Wiszniewska - Członek Prezydium
 8. Bożena Gościewska
 9. Halina Wysocka
 10. Jolanta Zawadzka
 11. Anna Rutkowska


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Suwałkach
DYŻURY ORzOZ w Suwałkach - I i III środa miesiąca w godz. 15.00 - 16.00
Pokaż skład
 1. Ewa Fejfer - Wirbał - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 2. Alicja Zdanowicz - I zastępca RzOZ
 3. Anna Ćwikowska - II zastępca RzOZ
 4. Mariola Ryhorowicz - III zastępca RzOZ


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
DYŻURY OSPIP w Suwałkach: II środa każdego miesiąca w godz. 15.00 - 16.00
Pokaż skład
 1. Marzena Olszewska - Przewodnicząca Sądu
 2. Anna Kujawska - Zastępca Przewodniczącej
 3. Teresa Filipowicz - Zastępca Przewodniczącej
 4. Elżbieta Kalisz - Członek Sądu
 5. Maria Bułajewska - Członek Sądu
 6. Jolanta Wiszniewska - Członek Sądu
 7. Marta Adamczak - Członek Sądu


Okręgowa Komisja Rewizyjna w Suwałkach
Pokaż skład
 1. Grażyna Putra - Przewodnicząca OKR
 2. Marlena Zielińska - z-ca Przewodniczącej OKR
 3. Katarzyna Warakomska - Członek Komisji
 4. Joanna Makowska - Członek Komisji