Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie

30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne. Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar?dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.

Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała - Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu.

Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych.


INFORMACJAo nas

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH
w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. T. Noniewicza 93B/60
tel./fax (0 87) 566-22-48
Pokaż więcej informacji

NIP 844-11-75-402
www.oipip-suw.osti.pl
e-mail: oipipsu@op.pl
Konto: PKO BP Suwałki 65 1020 1332 0000 1602 0027 7509
Godziny pracy biura: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00


Pokaż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach na większej mapieNasz teren działania

Nasza Izba działa na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego Mapa terenu działania

Teren działaniaOrgany Izby

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
Pokaż skład
 1. Anna Gryniewicz - Przewodnicząca ORPiP
 2. Lidia Surażyńska - Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Jolanta Bujnowska - Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Mariola Żukowska - Skarbnik ORPiP
 5. Zofia Gruchociak - Sekretarz OIPiP
 6. Danuta Ciszewska - Członek Prezydium
 7. Jolanta Wiszniewska - Członek Prezydium
 8. Bożena Gościewska
 9. Halina Wysocka
 10. Jolanta Zawadzka
 11. Anna Rutkowska


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Suwałkach
DYŻURY ORzOZ w Suwałkach - I i III środa miesiąca w godz. 15.00 - 16.00
Pokaż skład
 1. Ewa Fejfer - Wirbał - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 2. Alicja Zdanowicz - I zastępca RzOZ
 3. Anna Ćwikowska - II zastępca RzOZ
 4. Mariola Ryhorowicz - III zastępca RzOZ


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
DYŻURY OSPIP w Suwałkach: II środa każdego miesiąca w godz. 15.00 - 16.00
Pokaż skład
 1. Marzena Olszewska - Przewodnicząca Sądu
 2. Anna Kujawska - Zastępca Przewodniczącej
 3. Teresa Filipowicz - Zastępca Przewodniczącej
 4. Elżbieta Kalisz - Członek Sądu
 5. Maria Bułajewska - Członek Sądu
 6. Jolanta Wiszniewska - Członek Sądu
 7. Marta Adamczak - Członek Sądu


Okręgowa Komisja Rewizyjna w Suwałkach
Pokaż skład
 1. Grażyna Putra - Przewodnicząca OKR
 2. Marlena Zielińska - z-ca Przewodniczącej OKR
 3. Katarzyna Warakomska - Członek Komisji
 4. Joanna Makowska - Członek Komisji